Bra att veta

Här hittar du medlemmar förhoppningsvis svaren på alla tänkbara frågor som kan uppkomma! Om du inte hittar svaret på din fråga här är du välkommen att kontakta styrelsen!

 

Namnändring på dörr och trapphusskyltar

Du skall själv kontakta Energibevakning för att byta namnet på din dörr. Vi tycker att detta är en bra ordning eftersom det ganska ofta skall stå fler namn på dörren än i kontraktet. Maila till Energibevakning på helpme@energibevakning.com

 

Andrahandsuthyrning

Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand, måste du se till att få styrelsens samtycke. Skriv ett brev till styrelsen med skälet till uthyrningen, tidsperiod och namn på den tilltänkta hyresgästen.

 

Cykelrum

Cykelrummet nås från gatan och ligger till höger om ingången till 88:ans gathus. Du kan också förvara cyklar i utrymmet bredvid tvättstugan i 88:ans gårdshus eller i cykelstället på gården.
Använder du inte din cykel ofta så kan den med fördel ställas ner i källaren under gathus 88.

 

Felanmälan

Felanmälan görs till Energibevakning
Telefon vardagar 07-16:  08-647 66 10
Epost:                                  helpme@energibevakning.com

Om akut ärende övrig tid kontaktas Energibevaknings akutservice
Telefon vardag 16-07 och helg 00-24: 0771-47 66 10
Exempel på akuta ärenden är vattenläckor eller när det föreligger risk att fastigheten eller person skadas om åtgärder inte vidtas omedelbart.

 

Försäljning/köp av lägenhet

Vid en ev försäljning/köp skall fullmakt för pantsättning, ansökan om medlemskap i förening samt köpekontrakt skickas in till föreningen. Detta görs till nedanstående adresser.

Fullmakt för pantsättning skickas till:
Brf Wirwach
c/o Fastighetsägarna Service
Box 12871
112 98 Stockholm

Godkännande av medlemskap samt köpekontrakt skickas till:
Brf Wirwach
Brännkyrkagatan 88
117 26 Stockholm

Soprummet

Soprummet ligger till höger om ingången till 88:ans gathus. Används till hushållssopor, returpapper och kompost. Skrymmande emballage, elektronik, byggavfall, möbler och dylikt får inte slängas i soprummet utan bortforsling ska ombesörjas av den enskilda bostadsrättsinnehavaren. Föreningen ordnar bortforsling av små grovsopor vid vår- och höststädning av gården. Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i soprummet utan skall lämnas på närmaste miljöstation.

 

Hissar

Vid problem kontakta Otis: 0200-21 21 11.
Hissproblem åtgärdas endast under vardagar mellan kl. 07.00-16.00 (15.00 på fredagar) om inte någon sitter fast i hissen alt risk föreligger för personskada.

 

Hyror och avgifter

Föreningens ekonomi förvaltas av Fastighetsägarna.
Frågor besvaras av Fastighetsägarnas per telefon på 08-617 76 00 eller per e-mail kundservice@fastighetsagarna.se.
Glöm inte att meddela att du bor på Brf Wirwach på Brännkyrkagatan i Stockholm.

 

Internet

Bredband levereras antingen via fiber, kabel-TV-nätet eller telefonnätet. Bredband ingår i avgiften (250/100 Mbit/s) via Bredband2. Vid frågor eller problem kontakta Bredband2 på telefon 0770-811 000 eller via e-post helpdesk@bredband2.com. Även ComHem kan leverera bredband till din lägenhet, då via kabel-TV-nätet, dock ingår inte detta i avgiften. Internetanslutning kan även fås via telefonnätet.

 

Kabel-TV

Vid problem med boxar och TV- eller radiomottagningen kontakta ComHem som, på uppdrag av föreningen, driver fastighetsnätet. De har telefonnummer 0771-55 00 00 eller www.comhem.se.

 

Klotter på fasaden

Vi har ett abonnemang för klottersanering där ett företag ronderar varje vecka och utför sanering vid behov.

 

Piskställning

Finns på den lilla gården bakom 88:ans gårdshus

 

Skadeinsekter eller skadedjur

Föreningen har avtal med Nomor via Trygg Hansa vilka skall kontaktas om vid problem med skadeinsekter eller skadedjur på telefon 020-54 55 56. Glöm inte att ange att det gäller BRF Wirwach på Brännkyrkagatan i Stockholm.

 

Trädgårdsgruppen och gården

På vår fina planterade gård har vi syrenträd, kastanj, fläder, rosenbuskar, gräsmatta m.m. I pergolan finns två uteplatser och grill. Här kan du äta middag under varma sommarkvällar. Kom ihåg att återställa matplatsen som du själv skulle vilja se den efter användning. På gården finns också en liten lekplats med gungor och sandlåda. Gräset klipper medlemmarna i föreningen själva. Gräsklippare finns i trädgårdsförrådet vid 90:ans port på innergården. Även snöröjning på innergården sköts av medlemmarna själva. Föreningen har en trädgårdsgrupp som träffas då och då. Vi har också vår- och höststädning då alla gemensamt fixar och gör fint. Vill du vara med och hjälpa till är du välkommen att ta kontakt med gruppen via styrelsen på wirwach@gmail.com.

 

Tvättstugan

Tvättstugan är belägen på entréplanet i 88:ans gårdshus. Det finns en bokningskolv med tillhörande nyckel som hör till din lägenhet. Ordningsregler finns anslagna på väggen i tvättstugan.

 

Valberedningen

Är ni intresserade av att arbeta i styrelsen, som ledamot eller suppleant, ska ni höra av er till någon i valberedningen via wirwach@gmail.com.

 

Underhållsplan

Föreningen har en underhållsplan som sträcker sig till 2048. Senaste uppdateringen gjordes 2019. Länk: Underhållsplan

 

Återvinningsstation

Närmaste station finns på Ringvägen utanför Zinkensdamms idrottsplats. Här kan du kasta tomglas, papper, batterier och metall. Miljöstation för farliga avfall finner du vid korsningen Brännkyrkagatan och Torkel Knutsons gata.

 

Renovering/ändringar i lägenheten

Styrelsen vill erinra om att den enskilde bostadsrättsinnehavaren inte äger sin lägenhet utan bara rätten att utnyttja den. Alla lägenheter ägs av bostadsrättsföreningen. Man får därför inte bygga om eller ändra planlösningen hur man vill. Den som vill ändra något i sin lägenhet är skyldig att ansöka om tillstånd hos styrelsen och i vissa fall också hos Stadsbyggnadskontoret.

Fyll i nedanstående formulär och maila in till styrelsen wirwach@gmail.com. Bifoga nödvändiga underlag som tex ritningar och behörigheter. Länk till formulär:  Ansökan om ändring i lägenhet

Ansökan bör skickas till styrelsen i god tid innan renoveringen är planerad att börja, detta eftersom ansökan kan komma att hanteras först vid nästkommande styrelsemöte, ca en gång i månaden. Handläggningstid tillkommer utöver detta, beroende på renoveringens storlek och omfattning.

 

För att flytta/riva väggar krävs ett skriftligt utlåtande från en konstruktör, dvs en skriftlig bedömning av hur husets konstruktion påverkas av åtgärden. Innan åtgärden utförs rekommenderar vi att ni fotar väggarna i ert trapphus, för att föregå diskussioner kring ansvarsfrågan.

Det är för närvarande inte tillåtet att göra några ändringar i planlösningen (dvs riva väggar) i gårdshuset då planlösningar för alla lägenheter behöver kartläggas innan några fler ändringar i konstruktionen kan tillåtas. Detta för att inte riskera husets konstruktion. Kartläggningen av gårdshuset är planerat att ske under 2023.

Det krävs inget godkännande för att sätta upp väggar eller lägga nya golv. Men man bör alltid informera styrelsen.

 

Föreningen har som krav vad gäller utförande av våtrums- , köks- och elarbeten att den som utför arbetet ska vara certifierad för respektive bransch den arbetar under. Vid en eventuell skada i våtrum eller kök kräver försäkringsvillkoren att arbetet/installationen ska uppfylla i förekommande fall bygg- och branschregler. Då menas bland andra Boverkets byggregler (BBR), Byggkeramikrådets branschregler (BKR), Golvbranschens våtrumskontroll (GVK), Måleribranschens våtrumskontroll (MVK) samt Säker vatten. Givetvis ska elarbeten utföras av behörig elektriker.
Vilka krav de olika branschförbunden har på sina certifierade medlemsbolag går att läsa på deras webbplatser:
https://www.boverket.se/sv/byggande/
https://www.bkr.se
https://www.gvk.se
https://www.vatrumsmalning.se
https://www.sakervatten.se
https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/elinstallator/vad-ar-auktorisation

Krav vad gäller elsäkerhet
Utföraren ska uppvisa behörighetsbevis

Krav på utföraren av rörarbeten
Utföraren ska vara ett Säker vatten-anslutet företag

Krav på utföraren av våtrumsarbeten
Utföraren ska vara ett certifierat företag för våtrum. Länkar: BBVGVK

På webbplatserna för Konsumentverket och Bygg­företagens organisation kan du ladda ner Hantverkarformuläret som är tänkt för avtal vid reparations- och ombyggnadsarbeten där beställaren är konsument och hantverkaren är näringsidkare. Till formuläret hör även kontraktsformulär som kan användas för att underlätta vid beställning av ändringar och tilläggsarbeten samt ifyllnadshjälp med förklarande texter.

Många tvister kan undvikas om parterna talar klarspråk med varandra om arbetets omfattning, kostnader, tider och förutsättningar. Som ett komplement till Hantverkarformuläret är det bra med en checklista med de viktigaste sakerna att stämma av innan bygget sätter igång. Här är ett exempel. Länk: Checklista_anlitande_entreprenor