Protokoll från Stämma Möten

Protokoll föreningsstämma 2023

Protokoll föreningsstämma 2022

Protokoll föreningsstämma 2021
Bilaga motioner till protokoll föreningsstämma 2021

Årsstämma protokoll 2020

Årsstämma protokoll 2019

Extrastämma Protokoll 2018-11-06

Extrastämma Protokoll 2018-10-17

Årsstämma protokoll 2018

Årsstämmoprotokoll 2017

Årsstämma Protokoll 2016

Årsstämma Protokoll 2015

Extrastämma Protokoll 2015-04-19

Extrastämma Protokoll 2014-06-16

Årsstämma Protokoll 2014

Årsstämma Protokoll 2013

Extrastämma Protokoll 2012-03-07

Extrastämma Protokoll 2012-02-23

Årsstämma Protokoll 2012

Årsstämma Protokoll 2011

Årsstämma Protokoll 2010

Årsstämma Protokoll 2009